Geir Arne Bore klatrer på Lahell

Drone revolusjonerer produksjonen av klatreførere.

I arbeidet med ny klatreguide for Drammensområdet har drone vist seg å være et glimrende hjelpemiddel. Opplagt nok så kan man ved hjelp av drone få bilder av fjellvegger fra tidligere umulige posisjoner. Dette gjør det mulig å beskrive linjeføring på klatreruter mye mer nøyaktig og tydelig enn tidligere.

Det er for eksempel enkelt å manøvrere dronen slik at trær ikke kommer i veien. I tillegg er det enklere å få oversikt over klippene når man ser det hele fra et «helikopterperspektiv».

Et annet bruksområde er å benytte drone sammen med grafikk for å beskrive klatrefeltenes beliggenhet innenfor et begrenset område (Mer helikopterperspektiv). Dette bidrar til å gi brukeren en enklere oversikt, og gjør det enklere å finne frem til hver enkelt klippe innenfor et område. Et eksempel på dette er Hyggen hvor det er mange klipper innenfor en relativt liten radius. Dronebildet gjør det enkelt å få oversikt over de ulike klippenes beliggenhet i forhold til hverandre.

Til slutt har jeg benyttet meg av drone for å ta actionbilder. Her gjelder det samme, nemlig muligheten til å få fotografert fra hittil umulige posisjoner. Dette er et område jeg kommer til å ville utforske mer.

Bruk av drone i produksjon for klatreguider har garantert kommet for å bli. Se bildene under for eksempler på bruken i klatreguiden.