Photoshop layers

Photoshop

Photoshop er enhver fotografs følgesvenn, men bruken er også omdiskutert. Man kan korrigere farger, fjerne uønskede elementer og forskjønne. Photoshop kan også være et lerret for visuelle uttrykk.