Fra åpningen

Kunst rett vest 2020

Nok en gang har jeg hatt gleden av å fotografere og filme i forbindelse med det årlige kunstarrangementet Kunst rett vest. Jeg har jobbet for Kunst rett vest helt siden 2011, da arrangementet besøkte Drammen. I år ble det selvsagt en litt spesiell vri da Covid-19 fikk sette premissene for samling av mennesker. I praksis førte dette til at arrangementet hadde hele fire åpnings-sekvenser.

Årets fellesutstilling var lagt til Lageret studio på Tofte. Store åpne lokaler med masser av naturlig lys-innslipp ga gode rammebetingelser for den utstilte kunsten, men også rikelig med plass for å overholde meteren for de besøkende.

Mitt oppdrag var todelt: Dag 1 fotograferte jeg den offisielle åpningen og dag 2 filmet jeg, med hjelp av en assistent. Bildene fra dag 1 leveres kun timer etter opptak slik at de kan være tilgjengelig for pressen, samt legges ut på websidene. Filmredigering jobber jeg fortløpende med slik at man kan få ut materiale for å promotere utstillingen imens den fortsatt foregår. Vi tok en prat med noen av de besøkende, og forsøkte å formidle noe av stemningen på utstillingen.

Etter å ha bistått et slikt arrangement, med et lite blikk bak kulissene, tenker jeg at det er prisverdig av de som faktisk klarer å holde hjulene i gang under denne koronaperioden. Det enkleste ville sikkert vært å avlyse, men isteden noterer jeg meg at kulturarrangementer ikke blir mindre, men snarere mer viktig i denne perioden. Derfor står jeg igjen med en beundring overfor de som står bak og faktisk får det til, med alle de hindringer som denne pandemien legger i veien. Stor kudos til Lena Hansson og hennes team for å ha fått det til. Jeg vet at det er mange lokale kunstnere som setter stor pris på arbeidet dere legger ned, spesielt i år. Det samme gjelder de besøkende.

Fikk du ikke muligheten til å se utstillingen? Vi fulgte omvisningen til den svært kompetente Trine Wester. Sett av en drøy halvtime og lær litt om kunst i samme slengen.