Dekor dekor!

Siden sist har jeg levert mer dekorative bilder, denne gangen en serie med bilder til Røykenbadet og bilder til det nye og råstilige Strømsø torg 4, nærmere bestemt Kontorhuset hvor jeg også er leietager.

Det kan se ut som om det er en trend at jeg leverer flere dekorative bilder/løsninger. På Røykenbadet (som jeg har jobbet for i flere år) har jeg valgt ut de ulike bildene. Utvalget består i hovedsak av bilder jeg har tatt på Røykenbadet, men også noen temabilder til klatreveggen (utendørs klatring) og utenfor spinningsalen (sykkelbilde). Som et ledd i prosessen fotograferte jeg de aktuelle veggene hvor jeg mente bildene ville passe bra inn. Deretter «photoshoppet» jeg inn mine forslag til bilder, slik at kunden får en "forhåndsvisning" av hvordam det ferdige resultatet blir. Denne metoden bidrar til å gi bestiller en trygghet mht. resultat, akkurat som jeg gjorde med møterommet på Portalen.

På Kontorhuset gjennomførte vi ved en annen prosess, hvor jeg gjorde et utvalg bilder tilgjengelig for gjennomsyn og oppdragsgiver valgte ønskede bilder.

Ulike prosesser, men for begge prosjektene synes jeg det ferdige resultatet står seg godt.